Các chi phí hợp lý liên quan tính thuế

Câu hỏi:  Trong quá trình nhận gia công hàng may, tôi phải mua vật tư ngành may (như kim, chỉ, khuy, fecmotuya, bảo dưỡng máy may...), tr...

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế

Câu hỏi:  Ngoài nhận gia công may theo hợp đồng với các công ty, cơ sở may của tôi còn trực tiếp may và bán sản phẩm cho khách hàng đơn l...

Xác định thu nhập chịu thuế

Câu hỏi:    Tôi có mở một cơ sở gia công hàng may mặc và thuê 05 lao động. Xin hỏi tôi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? Nếu có t...

Thường xuyên đi công tác nước ngoài thì có phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi :  Chồng tôi là người nước ngoài, làm việc trong doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Khu công nghiệp, chồng tôi thường xu...

Đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi:    Đề nghị cho biết những ai phải nộp thuế thu nhập cá nhân?