Hướng dẫn nhà thầu nước ngoài hoàn thuế TNCN nộp thừa

Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn nhà thầu nước ngoài hoàn thuế TNCN nộp thừa.
Theo đó, nếu nhà thầu nước ngoài nộp thừa tiền thuế TNCN thì nhà thầu được nộp hồ sơ hoàn thuế đối với khoản tiền nộp thừa.
Thủ tục gồm: Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC; Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.
Hồ sơ hoàn thuế trong trường hợp này thuộc đối tượng kiểm tra trước khi hoàn thuế.
Tag: Luat thueluat thue thu nhap ca nhan
Công ty Kiểm toán Quốc tế UNISTASRS