Khoảng 5 triệu người phải quyết toán thuế TNCN trước ngày 31-5-2010

Khoảng 5 triệu người phải quyết toán thuế TNCN trước ngày 31-5-2010
Người dân làm thủ tục kê khai thuế TNCN
Theo Tổng cục Thuế, sẽ có khoảng 5 triệu người phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trước ngày 31-5-2010.

Tổng cục Thuế cho biết, do nửa đầu năm 2009, các đối tượng được miễn thuế TNCN nên đơn vị chi trả thu nhập sẽ kê khai quyết toán thuế đối với các khoản thu nhập không được miễn thuế TNCN phát sinh từ ngày 1-7 đến 31-12-2009.

Theo quy định, khoản tiền thưởng, tiền công, tiền lương của năm 2009, nhưng chi trả sau ngày 31-12-2009 thì không được miễn thuế. Đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chứng khoán, bản quyền... nếu khoản thu nhập được chi trả trước ngày 1-7 thì thuộc diện miễn thuế và đơn vị chi trả không phải kê khai quyết toán thuế. Trường hợp chi trả thu nhập này sau ngày 30-6-2010 thì đây là những khoản thu nhập phải chịu thuế...
Các cơ quan thuế địa phương đang khẩn trương hỗ trợ các đơn vị chi trả thu nhập triển khai quyết toán thuế TNCN năm 2009. Cục Thuế Hà Nội đã thành lập một bộ phận hỗ trợ trả lời trực tiếp giải đáp vướng mắc về thuế TNCN qua các điện thoại: 3.5123404; 3.5123405; hoặc gọi qua tổng đài: 3.5123636 sau đó gọi các số máy lẻ: 3119; 3121; 3123. Đơn vị cũng thành lập Tổ hỗ trợ giải đáp trực tiếp tại các cơ quan chi trả thu nhập nếu có nhu cầu.