Rút ngắn thời gian kê khai, quyết toán thuế TNCN khi chuẩn tờ khai

Cục Ứng dụng CNTT (Tổng cục Thuế) đã tổ chức buổi họp với đông đảo doanh nghiệp (DN) phần mềm và NNT thông báo về chủ trương chuẩn hóa “Cấu trúc mã vạch tờ khai thuế và định dạng chuẩn tệp tờ khai quyết toán thuế TNCN"

Đây là một hoạt động tích cực hiện thực hoá chủ trương xã hội hóa công tác kê khai và quyết toán thuế, cơ quan thuế thay mặt người nộp thuế "đặt hàng" và chia sẻ dịch vụ đối với các DN phần mềm.

Tổng cục Thuế đang quyết tâm tập trung hóa cơ sở dữ liệu (CSDL) người nộp thuế theo hướng tập trung tại cấp Trung ương, mọi dữ liệu về thuế TNCN (kê khai, nộp, quyết toán thuế…) cũng phải gửi về trung tâm xử lý dữ liệu tại Tổng cục Thuế. Việc này được thực hiện thông qua các phần mềm mà DN mua sẵn và 2 phần mềm tiện ích mà Tổng Cục Thuế cung cấp.

Tuy nhiên, theo bà Trương Hải Đường, Cục trưởng Cục Ứng dụng CNTT (Tổng cục Thuế), phần mềm miễn phí của cơ quan thuế với các phần mềm chiết xuất dữ liệu mà DN mua ngoài để kê khai hiện nay không tương thích nên gây khó khăn cho DN, khiến việc kê khai thuế mất 2 công đoạn (DN phải kê xuất dữ liệu từ phần mềm của mình “đổ” vào phần mềm của cơ quan thuế là phần mềm HTKK và phần mềm QTTNCN - PV).

Với phương châm giảm thiểu công đoạn kê khai và chuẩn hóa dữ liệu, Tổng cục Thuế công bố về cấu trúc mã vạch tờ khai thuế và định dạng chuẩn tệp tờ khai quyết toán thuế TNCN, hướng dẫn cách thức thực hiện kê khai, chiết xuất dữ liệu, nộp bản kê và xây dựng nội dung báo cáo với Tổng cục Thuế. Việc làm này có 2 tác dụng, chuẩn hóa dữ liệu DN nộp về cơ quan thuế, giảm thiểu thời gian cho cả DN và người nộp thuế.

Mặt khác, khi người nộp thuế “đặt hàng” các doanh nghiệp phần mềm xây dựng phần mềm theo mẫu cấu trúc, chuẩn định dạng…mà cơ quan Thuế đã công bố để người nộp thuế sử dụng, thì vô hình chung cũng thúc đẩy cạnh tranh giữa các đơn vị phần mềm tham gia lĩnh vực này (phương thức xã hội hóa công tác kê khai và quyết toán thuế theo chủ trương của Bộ Tài chính – PV).

Cần lưu ý là trước đây, với mỗi nghiệp vụ thay đổi, cơ quan thuế lại phải nâng cấp 4 tới 5 phần mềm ứng dụng liên quan. Nay với việc công bố chuẩn hóa này, DN phần mềm sẽ làm thay cơ quan thuế, cùng san sẻ dịch vụ cho các DN phần mềm; người nộp thuế cũng giảm thiểu thời gian kê khai như trước, nghĩa là 3 bên cùng có lợi.

“Ngay từ bây giờ, Tổng cục Thuế đã sẵn sàng tiếp nhận mẫu tờ khai với DN có cấu trúc mã vạch tờ khai thuế và định dạng chuẩn tệp tờ khai quyết toán thuế TNCN như cơ quan thuế đã công bố. Với 13 triệu người nộp thuế TNCN (10 triệu cá nhân và 3 triệu đơn vị kinh doanh), rất cần phải chuẩn hóa mẫu và đây là quy định mang tính bắt buộc…”, bà Đường cho biết thêm.