Luật thuế thu nhập cá nhân hợp nhất số 08/VBHN-VPQH của Văn phòng quốc hội ngày 12 tháng 12 năm 2012

Luật thuế thu nhập cá nhân hợp nhất số 08/VBHN-VPQH quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân
Tag: Luat thueluat thue thu nhap ca nhan                                             TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY